Ιστοσελίδες για ΙΚΕ

Κατασκευή Υποχρεωτικών ιστοσελίδων για ΙΚΕ (σύμφωνα με τη νομοθεσία)

Ιστοσελίδες για ΙΚΕ

Άμεση παράδοση

Στην ιστοσελίδα μιας ΙΚΕ είναι απαραίτητο να αναγράφονται όλα τα σταθερά στοιχεία της επιχείρησης όπως Τίτλος, Διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο email, καθώς επίσης και:

  • Αριθμός ΓΕΜΗ
  • Αριθμός μητρώου του Επιμελητηρίου
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
  • Η κύρια καθώς επίσης και οι δευτερεύουσες δραστηριότητες
  • Ο κωδικός καταχώρισης Μητρώου
  • Η αρμόδια ΔΟΥ
  • Η ημερομηνία λήξεως της πρώτης διαχειριστικής περιόδου
  • Το Κεφάλαιο της εταιρείας
  • Οι εταίροι

 

Παρέχουμε ειδικές τιμές για λογιστές, φοροτεχνικούς, λογιστικά γραφεία, συμβούλους επιχειρήσεων.

Σε όλες τις ιστοσελίδες για ΙΚΕ έχετε δωρεάν έξτρα χώρο 50 mb στο Διαδίκτυο για μελλοντική χρήση. Κάθε πακέτο ΙΚΕ προσφέρεται με τη δυνατότητα ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών, πρακτικών, ISO, εταιρικών εγγράφων και οποιουδήποτε νομικού ή νομιμοποιητικού εγγράφου επιθυμείτε για την ΙΚΕ.

Αττική

2106013666, 6971625338

Αγίας Παρασκευής 132 Χαλάνδρι Αττικής.

Πελοπόννησος

2752026011 25ης Μαρτίου 52 Ναύπλιο, 21100

Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης 6977453360

Τσόχας Ιωάννης  6932575080

Πάρτε σήμερα προσφορά