Anazitisis

anazitisis

Anazitisis

Η απαραίτητη μηχανή αναζήτησης για λογιστικά γραφεία

Αναζήτηση νόμων αποφάσεων & εγκυκλίων

Ιδανική εφαρμογή για λογιστικά γραφεία και επαγγελματίες λογιστές – φοροτέχνες

Νόμοι ΚΒΣ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΠΑ, ΕΓΛΣ

Εργατικά

Ασφαλιστικά

Νομολογίες

Σύνδεση με προϊσχύουσες διατάξεις για ολοκληρωμένη εικόνα και ευκολία