Prosvasis Business Suite

Prosvasis Business Suite

PBS

Prosvasis Business Suite

Καλύπτει όλες τις ανάγκες σας στον τομέα των φορολογικών δηλώσεων ! Μια ολοκληρωμένη εφαρμογή απαραίτητη για κάθε λογιστικό γραφείο και επαγγελματία Λογιστή Φοροτεχνικό.

PBS Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων – ιδανικό πρόγραμμα για λογιστικά γραφεία

Γρήγορη και άμεση συμπλήρωση όλων των εντύπων της φορολογικής δήλωσης

 • Συγχρονισμός με ΓΠΣΣ
 • Συμπλήρωση όλων των εντύπων
 • Ανάλωση κεφαλαίου
 • ΑΑΓΗΣ & ΕΦΑ υπολογισμός αντικειμενικής αξίας αγροτεμαχίων
 • Μαζική δημιουργία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
 • Αυτόματη υποβολή δηλώσεων σε TAXIS NET
 • Γέφυρα με προγράμματα Εσοδα – Εξοδα, Γενική Λογιστική, Μισθοδοσία

Έντυπα

Διαχείριση εντύπων με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής μέσω Internet

Πρότυπα

Αιτήσεις σε ΙΚΑ, ΕΒΕΑ, Νομαρχίες, ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ ΕΦΚΑ, Πρωτοδικεία, Τελωνεία, Βεβαιώσεις, Πληρεξούσια, Καταστατικά, Μισθωτήρια, Πρακτικά ΔΣ, Συμφωνητικά, Τίτλοι Μετοχών

Περιουσιολόγιο

 • Αυτόματη συμπλήρωση Ε9, ΦΑΠ, Αντικειμενική Αξία Γης, Ε1-Ε5, Κ1-Κ9

ΕΛΠ

 • Ισολογισμοί
 • Καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης
 • Καταστάσεις Μεταβολών
 • Καταστάσεις Χρηματοροών
 • Καταστάσεις εξέλιξης οργανισμών επενδύσεων
 • Προσαρτήματα