Σεμινάρια

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους οικονομολόγους και φοροτεχνικούς σας παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη σε σεμινάρια λογιστικής και φορολογίας.

Με τις συνεχείς αλλαγές τόσο στην φορολογική όσο και στην εργατική νομοθεσία, ο σύγχρονος λογιστής φοροτεχνικός, έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί με τα σεμινάρια που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σεμινάρια φορολογικά

 Ενδεικτικά σεμινάρια:

  • Εργασίες τέλους χρήσης
  • Ειδικά θέματα εφαρμογής ΕΛΠ
  • Ειδικά θέματα εφαρμογής ΚΦΕ
  • Εργατικά και ασφαλιστικά
  • Προσδιορισμός φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης
Φορολογικά σεμινάρια