Στοιχεία εταιρείας

P & G Business Solutions P.C.
ΑΦΜ: 800922174
ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγίας Παρασκευής 132
ΠΟΛΗ: Αθήνα, ΤΚ: 15232
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 144994603000
ΑΡ. ΕΕΑ: 369667

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 5.000€ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ
ΣΕ 2 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΕΤΑΙΡΟΙ:

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(60%)

ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ (40%)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 132, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 15232
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106013666
EMAIL: sales@p-g.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κύριος ΚΑΔ: 46141100
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ